Medisch advies, behandeling en begeleiding

Correctierecht deskundigenrapport arts geldt ook als betrokkene niet kan lezen

Een psychiater krijgt het verzoek om een expertise te verrichten met het oog op de vaststelling van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Communicatie met betrokkene verloopt moeizaam of is bij niet mogelijk.

Medische rapportage

De conclusie van de psychiater in de medische expertise is dat de presentatie van de klachten niet passen bij enige classificeerbare aandoening. Hij bestempeld het als "playing crazy'.

Het expertiserapport stuurt hij naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, de opdrachtgever, zonder betrokkene in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van zijn correctierecht. Dit omdat betrokkene toch niet kan lezen en de psychiater niet wil dat het expertise rapport in handen van onbevoegden komt. Hij adviseert de medisch adviseur van verzekeraar wel om het rapport met betrokkene te bespreken.

Klacht medisch Tuchtcollege

Betrokkene die werd onderworpen aan de medisch psychiatrische expertise dient een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege. Hij beroept zich er op dat hij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de KNMG-richtlijn Medisch Specialistische rapportage correctierecht had. Hij stelt dat de psychiater hem ook (telefonisch) had kunnen uitnodigen voor een bespreking.

De klacht wordt gegrond verklaard en de psychiater krijgt een waarschuwing, mede omdat hij de bedoeling had betrokkene te beschermen.

Schrijf een reactie


Reacties

zweers11 december 2015

Ik bevind mij in vrijwel dezelfde situatie:
Mijn vader is dit jaar geopereerd en daarna voor revalidatie verwezen naar een revalidatiecentrum. De chirurg verklaarde dat de operatie goed was gelukt en hij na 6 weken revalidatie weer zou kunnen lopen. Mijn vader kon echter na 6 weken niet lopen, er werd mij uiteindelijk medegedeeld dat hij nooit meer zou kunnen lopen. (inmiddels is dat ook het geval) Ik heb kunnen waarnemen dat mijn vader vanwege personeelsgebrek op zijn revalidatie afdeling gedurende het revalidatieproces niet naar behoren kon worden ondersteund. Ik heb proberen te onderzoeken wat er precies is gebeurd maar mijn verzoek om inzage in zijn medisch dossier te verkrijgen werd afgewezen.
Ook mijn verzoek om een second opinion n.a.v. de operatie is afgewezen.
Ik vermoed dat er medische fouten zijn gemaakt, graag zou ik advies willen krijgen hoe ik dit nu het beste verder kan gaan aanpakken.


Schrijf een reactie

Zoeken

Nieuws

Correctierecht bij medische expertise
Correctierecht geldt ook als betrokkene niet kan lezen.

Benadeelde moet patiƫntenkaart aan medisch adviseur verzekeraar verstrekken >>
Een whiplashslachtoffer werd door de Rechtbank Almelo in een voorlopig deskundigenbericht, veroordeeld tot het overleggen van het medisch dossier...