Medisch advies, behandeling en begeleiding

Werkwijze bij medisch advies letselschade

RMA Expertisecentrum geeft een uitgebreid en een kwalitatief hoogwaardig medisch advies bij letselschade. Nagestreefd wordt binnen twee weken na ontvangst advies uit te brengen.

Digitaal

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de middelen die het internet biedt. U kunt dossiers digitaal aanleveren en desgewenst zenden wij u medische adviezen per mail toe. Er wordt zorggedragen voor een hoge mate van beveiliging.

Integraal of op basis van toezending?

Wij kunnen het medisch dossier integraal of op basis van opdracht/vraagstelling in behandeling nemen. De integrale behandeling heeft een aantal voordelen:

- er kan worden ingesprongen op een acute de behoefte (snelheid en dossierbewaking);

-direct overleg kan worden gepleegd met wederpartij of de behandelend artsen;

-opvang van pieksituaties;

In het volledige advies komen naast de door u gestelde vragen factoren als de diagnose, behandeling en het verloop, reintegratie, pre-existentie of predispositionele factoren en een prognose aan de orde.

Werkwijze medisch advies

Zoeken

Nieuws

Correctierecht bij medische expertise
Correctierecht geldt ook als betrokkene niet kan lezen.

Benadeelde moet patiƫntenkaart aan medisch adviseur verzekeraar verstrekken >>
Een whiplashslachtoffer werd door de Rechtbank Almelo in een voorlopig deskundigenbericht, veroordeeld tot het overleggen van het medisch dossier...