Medisch advies, behandeling en begeleiding

Medisch bureau bij Letselschade

RMA Medisch Adviseurs adviseert al ruim 10 jaar over de medische gevolgen van opgelopen letsel door een ongeval. Het meest voorkomend zijn verkeersongelukken, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De medische beoordeling Factoren als de toedracht van een ongeval, de krachten die vrijkomen zijn daarom voor een advies zeer relevant.

In onze advisering staan wij uitsluitend slachtoffers bij, meestal in opdracht van een letselschade advocaat, letselschadespecialist, tussenpersonen of het slachtoffer zelf.

Het advies kan ook inhouden een haalbaarheidsadvies. Waarin naast medische aspecten ook juridisch inhoudelijk een advies wordt afgegeven.

Medisch advies wordt gebaseerd op de gevonden afwijkingen, bijzonderheden en het 'verhaal' van de betrokkene. Dit lijkt niet altijd te rijmen met de achterliggende (juridische) belangen. 

RMA Medisch Adviseurs tracht de verschillende werelden en gedachten/visies van een medicus en een jurist/advocaat tot elkaar te brengen om zodoende een bruikbaar uitgangspunt te creëren. 

De adviezen wordt snel en adequaat verstrekt.

RMA Medisch Adviseurs geeft een uitgebreid en een kwalitatief hoogwaardig medisch advies. Na gestreefd wordt binnen twee weken na ontvangst advies uit te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de middelen die het internet biedt.

Integraal of op basis van toezending?

Wij kunnen het medisch dossier integraal of op basis van opdracht/vraagstelling in behandeling nemen. De integrale behandeling heeft een aantal voordelen:

- er kan worden ingesprongen op een acute de behoefte (snelheid en dossierbewaking);

-direct overleg kan worden gepleegd met wederpartij of de behandelend artsen;

-opvang van pieksituaties;

In het volledige advies komen naast de door u gestelde vragen factoren als de diagnose, behandeling en het verloop, reintegratie, pre-existentie of predispositionele factoren en een prognose aan de orde.

Letselschade

RMA Medisch Adviseurs adviseert over de medische gevolgen van opgelopen letsel door een verkeersongeluk, arbeidsongeval of medische fout.

Zoeken

Nieuws

Correctierecht bij medische expertise
Correctierecht geldt ook als betrokkene niet kan lezen.

Benadeelde moet patiëntenkaart aan medisch adviseur verzekeraar verstrekken >>
Een whiplashslachtoffer werd door de Rechtbank Almelo in een voorlopig deskundigenbericht, veroordeeld tot het overleggen van het medisch dossier...