Medisch advies, behandeling en begeleiding

Relatietherapie

Relatietherapie wordt geadviseerd wanneer problemen en klachten voornamelijk voortkomen uit de relatie en zich voordoen binnen de relatie.

Een relatie kan onder druk komen te staan als er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Dit kunnen ernstige dingen zijn zoals ziekte, een ongeval, het verlies van werk. Maar ook blijde gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind.

Oude  hechtingsthema's kunnen dan de kop opsteken zoals:
- je ziet me niet;
- je snapt niet hoe ik me voel;
- je laat me alleen.

Er kunnen dan patronen van verwijten en onmacht ontstaan waar partners niet meer bij machte zijn om er uit te komen.

Wat gebeurt er bij relatietherapie

Relatietherapie begint altijd met een intake om te inventariseren wat er speelt, maar ook bespreken we uw vragen en wensen. Gezamenlijk komen wij dan tot een doelstelling wat u als paar wilt bereiken in de relatietherapie. Na 5 gesprekken evalueren we de voortgang.

Methodieken relatietherapie

Er zijn verschillende methodieken die worden gebruikt binnen relatietherapie. Deze technieken kunnen gelijktijdig en door elkaar worden toegepast. De meest gebruikte methodieken zijn:
- gedragstherapie;
- oplossingsgerichte psychotherapie en
- emotionally focussed therapie (EFT). 

Gezamenlijk wordt gekeken welke methodiek werkt voor jullie.

Vragen over relatietherapie?

Wilt u meer weten over relatietherapie? Neem contact op en bel 024-696 22 32 of laat een bericht achter.

Lees meer over relatietherapie Nijmegen >>

Lees meer over relatietherapie Arnhem >>

Referenties-relatietherapie-relatieproblemen
Klanten aan het woord over relatietherapie. Hoe hebben zij het ervaren? >>

Relatietherapie

Een relatie kan onder druk komen te staan als er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Dit kunnen ernstige dingen zijn zoals ziekte, een ongeval, het verlies van werk. Maar ook blijde gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind...

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.