Medisch advies, behandeling en begeleiding

Letselschade, trauma bij kinderen

Bij situaties met letselschade, kunnen kinderen betrokken zijn.
Wanneer er sprake is van heftige emoties, heeft dat directe of indirecte invloed op de betrokken kinderen. Het kinderlijk vertrouwen in de wereld kan dan beschadigd zijn.

Traumaverwerking na letselschade

Bij signalen als een bang gevoel of angstige gedachten, prikkelbaarheid, meer huilen, slecht slapen, concentratieproblemen, boosheid, conflicten met andere kinderen of juist teruggetrokken gedrag, is alertheid geboden.
Een kind kan dan blijven steken in zijn sociaal emotionele ontwikkeling, wat kan leiden tot soms ernstige gedrags- en leerproblemen. Een kind kan deze signalen ook jaren later vertonen, waarbij het lijkt of het kind er in eerste instantie weinig last van heeft.

Hulp bij traumaverwerking kinderen

Niet in woorden, maar in spel. Dat is de taal van een kind. Kinderen verwerken met spelen alledaagse gebeurtenissen. Wanneer die gebeurtenissen of ervaringen te heftig zijn om zelf te verwerken, heeft een kind hulp nodig om dat via spel te kunnen verwerken. 

De kindertherapeut van RMA Medisch Experts biedt die hulp, middels een innovatieve combinatie van o.a. speltherapie en tekentherapie. Een laagdrempelige, effectieve en betaalbare zorg voor kinderen tussen circa 3 en 12 jaar met zeer uiteenlopende problemen, die in het merendeel van de gevallen leidt tot het gewenste resultaat.

Speltherapie bij kinderen

Middels periodieke voortgangsbesprekingen kan zij ouders duidelijk maken waar hun kind zit in zijn/haar proces. De doelstelling van de behandeling is het ontwikkelen van voldoende ik-sterkte, zodat het kind thuis en op school weer goed kan functioneren als een blij en gelukkig kind.
De samenwerking met ouders is laagdrempelig en intensief (praktisch pedagogisch werkplan). Ook is het mogelijk om leerkrachten te begeleiden door het geven van praktische tips waardoor het kind beter kan functioneren in de klas.

Speltherapeut regio Nijmegen

Onze speltherapeut / kindertherapeut Boudy van Hulzen is specialist kindergedrag, dankzij tientallen jarenlange ervaring als leerkracht en als therapeut. Zij is werkzaam in de regio Nijmegen. Bel voor een afspraak (024) 696 22 32 of laat een terugbel verzoek achter. 

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.