Medisch advies, behandeling en begeleiding

Bezwaar of beroep tegen UWV

Door allerlei oorzaken kunt u arbeidsongeschikt raken. Meestal een korte periode, maar soms ook langdurig. Na 104 weken krijgt u dan te maken met het UWV en de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkhervattingsregeling Arbeidsgeschikten.

Zowel voor de werkgevers als de werknemers wordt gedurende een periode van ziekte meer verwacht in de zin van re-integratie, doorvoeren van werkplekaanpassingen maar ook preventieve maatregelen. Veelal op straffe van een boete in de zin van verlenging van de eigen risico periode.

 

RMA staat zowel werkgever als werknemer bij in het gehele traject:

-voorkomen van ziekte door arbeidsconflicten (arbeidsmediation/behandelplan arbeidsongeschiktheid)

-regresvordering bij ziekte door een ongeval

-bezwaar en beroepszaken tegen het UWV bij ZW / WIA / WAO / second opinion

Door allerlei oorzaken kunt u arbeidsongeschikt raken. Meestal een korte periode, maar soms ook langdurig.

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.