Medisch advies, behandeling en begeleiding

Begeleiding bij ontslag

Soms lukt het werkgever en werknemer niet om de arbeidsrelatie in stand te houden. Het is verstandig als wordt besloten de ontslagprocedure in te gaan, dit onder goede begeleiding te doen.

Deze begeleiding kan zowel zijn gelegen in het voorkomen van een conflictsituatie maar ook kan soms worden gekeken naar de onderliggende redenen voor ontslag.

Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel valkuilen. Het is goed hierbij stil te staan.

Reden voor ontslag

In het geval werkgever en werknemer niet tot overeenstemming kunnen komen over de gekozen weg voor ontslag een eventuele ontslagvergoeding, dan ligt het voor de hand dat de wegen van werkgever en werknemer zich scheiden.

Mediation bij arbeidsconflict

Als er een arbeidsconflict ten grondslag ligt aan het ontslag, kan het verstandig zijn te beproeven of werkgever en werknemer een modus vinden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Soms is er sprake van (langdurig of frequente ziekteverzuim, waarbij het allereerst belangrijk is te achterhalen of dit verzuim een medische oorzaak heeft en wellicht is terug te brengen. Dit kan met behulp van een intakegesprek met een systeemtherapeut en wellicht mediator.

Als voorzetting van de arbeidsrelatie niet te verwachten is, dan verdient het de voorkeur om in goed overleg te komen tot een beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst. Onze mediator helpt u daar graag bij.

Ontslagregels arbeidsrecht

Om het ontslag conform de daarvoor geldende regels te laten verlopen, zal onze arbeidsrecht advocaat adviseren over de te volgen procedure.

Meer weten?

Wilt u meer weten wat wij kunnen betekenen bij ontslag? Bel (024) 696 22 32 of laat uw gegevens achter.

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.