Medisch advies, behandeling en begeleiding

Wat is systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen.

De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, buurt, relatie, vrienden of het werk. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: een systeem wordt ook weleens vergeleken met een mobile boven een kinderbedje. Zodra een figuurtje gaat bewegen, beweegt ook de rest mee. In menselijke relaties is dit een complex (vaak onbewust) proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan. Er kunnen bepaalde spanningen zijn tussen broers en/of zussen, ouders of kinderen en ouders. Ook kan sprake zijn van verlies, rouw of bepaalde veranderingen in de gezinssituatie die zorg en aandacht nodig hebben. Een gezin kan worstelen me de psychische problemen of een ziekte van een gezinslid of er is sprake van een verschil van mening tussen ouders hoe de kinderen opgevoed moeten worden.

Doel van systeemtherapie

Een doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interactie binnen het systeem en de vaak ingesleten patronen. Een systeemtherapeut richt zich op de manier hoe mensen met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. Ook mogelijke omgevingsfactoren als familie, werk, of school worden meegenomen in de therapie. Samen met de therapeut wordt er gekeken wat nodig is om de klachten te verminderen en problemen op te lossen.

Kosten systeemtherapie

De tarieven voor systeemtherapie zijn € 110,- exclusief BTW per uur voor bedrijven. Bij particulieren is dit bedrag inclusief BTW. 

Vergoeding door de zorgverzekering

Als  het mogelijk is worden de kosten voor systeemtherapie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden psychosociale hulpverlening van bij NVRG en NVPA aangesloten therapeuten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het aanvullende pakket dat u heeft gekozen. U kunt dit bijvoorbeeld nazoeken op www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de exacte voorwaarden.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Ondernemers en bedrijven

Voor ondernemingen geldt dat je de consulten als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten aftrekbaar zijn als de problemen/ klachten werk gerelateerd zijn.

Ook gebeurt het regelmatig dat een werkgever het begeleidingstraject (gedeeltelijk) vergoedt. Immers ook voor de werkgever geldt dat het beter is te investeren in de gezondheid van de werknemers om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten. Ook kan het zijn dat het UWV in uitkeringssituaties, re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid, bereid is de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden.

Contact met een Systeemtherapeut in Nijmegen

Wilt u weten wat systeemtherapie voor u kan betekenen. Neem contact op met systeemtherapeut Elisa Schuldt of bel (024) 696 22 32.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen...

Zoeken

Nieuws

Correctierecht bij medische expertise
Correctierecht geldt ook als betrokkene niet kan lezen.

Benadeelde moet patiƫntenkaart aan medisch adviseur verzekeraar verstrekken >>
Een whiplashslachtoffer werd door de Rechtbank Almelo in een voorlopig deskundigenbericht, veroordeeld tot het overleggen van het medisch dossier...