Medisch advies, behandeling en begeleiding

Kosten relatietherapie / Psychologische hulp

De kosten van relatietherapie of psychologische hulp kunnen op verschillende manieren voor vergoeding in aanmerking komen. 

Eerst volgt een kennismakings- of intakegesprek, waarin jullie samen met de relatietherapeut kijken welke vorm van relatietherapie of hulp passend is. Tijdens dit gesprek worden het beoogde resultaat van de behandeling, het verwachte aantal sessies en ook de kosten besproken.

De tarieven zijn voor partner- relatietherapie € 68,- inclusief BTW per persoon per sessie. Een sessie duurt 75 minuten.
Voor individuele gesprekken wordt een tarief gehanteerd van € 78,- exclusief BTW per uur.
Ook voor het kennismakings- of intakegesprek wordt het toepasselijke tarief gehanteerd. Als  het mogelijk is wordt zowel het intakegesprek als de daarop volgende gesprekken gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.  

Vergoeding door de zorgverzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden psychosociale hulpverlening van bij NVRG en NVPA aangesloten therapeuten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het aanvullende pakket dat u heeft gekozen. U kunt dit bijvoorbeeld nazoeken op www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de exacte voorwaarden.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Fiscale regelingen

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. Verwijzing moet dan worden beschreven als ‘psychisch lijden’.

Ondernemers
Voor de ondernemer geldt dat je de consulten als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten aftrekbaar zijn als de problemen/ klachten werk gerelateerd zijn.

Werkgevers of UWV
Ook gebeurt het veel dat en werkgever het begeleidingstraject (gedeeltelijk) vergoedt. Immers ook voor de werkgever geldt dat het beter is te investeren in de gezondheid van de werknemers om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten. Ook kan het zijn dat het UWV in uitkeringssituaties, re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid, bereid is de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden.

Persoons Gebonden Budget PGB
Ontvangt je een persoonsgebonden budget (PGB) dan zijn er vaak ook mogelijkheden tot vergoeding.

 

Wilt je meer weten? Bel (024) 696 22 32 of vul het contactformulier in.


Naam*
Telefoonnr*
Emailadres*
Adres
Postcode / Woonplaats
Evt toelichting

Kosten

Vaak worden de kosten van therapie of psychologische hulp vergoed door de zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden.

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.