Medisch advies, behandeling en begeleiding

Hulp bij verwerken van ongevalstrauma en letsel

Ieder situatie beleving van een slachtoffer met letsel is uniek. Daarom stemmen we onze zorg en begeleiding af op de individuele client en zijn omgeving. We streven er naar zonder wachtijden te werken.

Voor behandeling en ondersteuning van het slachtoffer en hun naasten  na een verkeersongeluk of arbeidsongeval

Een verkeers- of arbeidsongeluk en nu?

Na een verkeersongeluk of een arbeidsongeval met letsel, staat het leven van het slachtoffer vaak onder grote spanning. Plannen voor de toekomst, moeten worden aangepast. Dit raakt niet alleen het slachtoffer zelf maar ook de naasten zoals familie, kinderen, de partner van het slachtoffer.

Soms krijgt het letselschade slachtoffer te maken met een langdurig revalidatie traject of moeten leren leven met pijn en beperkingen. Vaak is er sprake van hevige emoties zoals woede, verdriet en rouw. De verwachting die het slachtoffer en naasten hadden van hun leven is in plotseling gewijzigd. Dit verlies van het toekomstbeeld heeft bijna altijd invloed op de relatie met de partner en het gezin.

De rollen in de partner relatie veranderen. Zo kan het zijn dat de partner die altijd de sterke spil in de relatie was nu juist steun nodig heeft. De partner van het slachtoffer staat er ineens alleen voor dit kan tot verwijdering of onmacht en onbegrip leiden tussen de gezinsleden. Kinderen kunnen zich anders gedragen dan ouders gewend zijn door te worstelen met boosheid of slaapproblemen of zich terug te trekken uit het gezinsleven.

Letsel en traumaverwerking

Een ongeluk is vaak een traumatisch gebeurtenis. Mensen kunnen verschillend met de emoties omgaan. Zo kan het zijn dat de een wil praten over wat hij mee heeft gemaakt de ander wil het er juist zo min mogelijk over hebben.

Onze hulp bij trauma's

Mensen kunnen veel aan in het leven zolang ze zich maar verbonden voelen met hun partner of een belangrijke ander. Vanuit dit principe van verbondenheid ontstaat er voldoende draagkracht om weer naar de mogelijkheden te kijken voor de toekomst om de zelfredzaamheid van de cliŽnten te herstellen om weer te werken of indien mogelijk een andere voor gedupeerde zinvolle dagbesteding te zoeken.

Dit doen we in samenwerking met anderen deskundigen op het gebied van re-integratie, Emotionally foccused therapie of EMDR voor de behandeling van trauma's.

Vaak zijn clienten in 3 tot 8 gesprekken voldoende geholpen om alleen de dingen weer op te pakken. Soms is er wat meer nodig.

Meer weten over therapie bij letselschade?

Als u vragen heeft of gewoon meer wilt weten of begeleiding / ondersteuning u kan helpen? Bel ons centrale nummer (024) 696 22 32 of stuur een mail.

Zoeken

Nieuws

EFT gezinstherapie en relatietherapie Nijmegen
EFT gezins- en relatietherapie is bijzonder effectief bij relatieproblemen. Bel voor een gesprek met relatietherapeut in Nijmegen

EFT relatietherapie bij relatieproblemen met Duplo poppetjes
Wat beelden Duplo poppetjes uit bij relatietherapie.